Objednávky na: 0949 797 444
Denné Centrum POMOCNÍČEK, Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď

Novinky

Edukačný kútik

Od vzniku nášho centra je našim cieľom rozvíjať ako motorickú, tak aj mentálnu stránku detičiek so špeciálnymi potrebami. No nemusia to byť výlučne deti s kombinovaným postihnutím. Častokrát potrebujú deti pomôcť iba v oblasti učenia, koncetrácie, grafomotoriky či reči. A preto sme sa rozhodli vytvoriť edukačný kútik a nadviazali sme spoluprácu so špecialinou pedagogičkou s dlhoročnou praxou. Spoločne tak pomôžeme deťom, ktoré sú napríklad integrované v bežných školách, no trošku nestíhajú bežné tempo, deťom ktoré potrebujú pomoc pri vzdelávaní v špeciálnych školách, deťom ktoré sa do školy ešte len pripravujú a navštevujú nultý ročník, ale tiež deťom ktorým sa nedarí sústrediť a potrebujú usmerniť. Vďaka grantu od Nadácie GRANVIA sme sa na novú službu poskytovanú našim centrom takto krásne pripravili.[...]

Individuálna rehabilitácia

Milí rodičia! Ploché nohy, vbočené chodidlá, špičkovanie trápi v dnešnej dobe mnoho našich detičiek. Našťastie dokážeme využiť mnoho spôsobov na odstránenie alebo aspoň zmiernenie následkov týchto deformít a zabráneniť prípadnej operácii. V našom centre na hodinách individuálnej rehabilitácie používame pohybovú liečbu s využitím rôznych metodík (posilňovacie cvičenia, Cvičenie "Malej nohy" , Akrálna koaktivačná terapia...), pomôcok (balančné plošiny , stimulačné chodníky, stimulovanie pomocou akupresúrnych loptičiek...) a podporných terapií ako je napr. Kinesiotaping, masáž...[...]

Dôležitosť kľaku na kolienkach

Je veľmi dôležité, aby sa kľak na kolienkach naši malí bojovníci naučili. Táto poloha je dôležitá na udržanie balancu, spevnenie nožičiek a pre následnú vertikalizaciu do stoja. Opäť o niečo bližšie k nášmu snu. A takto krásne to ide Gregorkovi, Saške, Tamášovi a Vladkovi.[...]

O nás

Denné Centrum POMOCNÍČEK od roku 2015 poskytuje odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami. Deti navštevujú Centrum viackrát týždenne. Majú možnosť absolvovať hodinové terapie u fyzioterapeutky a špeciálnej pedagogičky.

Vďaka komplexnému prístupu a kontinualite terapií tak napredujú po mentálnej aj motorickej stránke. Okrem odborných terapií poskytuje Centrum aj mamičkám príjemné prostredie na oddych.

Facebook Denné Centrum

Otváracie hodiny

Pondelok ... 8:00 - 16:30

Utorok ....... 8:00 - 16:30

Streda ........ 8:00 - 16:30

Štvrtok ....... 8:00 - 16:30

Piatok ........ 8:00 - 16:30

Kontakt

Denné Centrum POMOCNÍČEK
Legionárska 1127/13
926 01 Sereď

Kontakt:

Telefón: +421 949 444 797
Email: pomocnicek@pomocnicek.sk

Na terapie sa objednáva telefonicky na telefónnom čísle +421 948 444 797. Ak práve nezdvíhame, venujeme sa detičkám, určite zavoláme späť.