Objednávky na: 0949 797 444
Denné Centrum POMOCNÍČEK, Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď

Špeciálna pedagogika

Špeciálnopedagogické terapie sú určené na rozvoj jednotlivých schopností detičiek už od raného detstva. Správne zvolené techniky dokážu rozvíjať akúkoľvek oblasť vývoja dieťaťa. V priebehu jednotlivých sedení je dieťa pozorované a rozvíjané.

Dokážeme diagnostikovať, pomenovať a naprávať mnohé z ťažkostí dieťaťa (jemná motorika, grafomotorika, senzomotorická koordinácia, rozvoj zrakového a sluchového vnímania, numerický úsudok, rečové ťažkosti a iné). Edukačná činnosť špeciálneho pedagóga je zameraná aj na pomoc detičkám so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (narušená komunikačná schopnosť, oneskorený psychomotorický vývin, špecifické vývinové poruchy učenia a pod.). Súčasťou práce špeciálneho pedagóga je konzultácia a poradenstvo rodičom. Priebeh a obsahová náplň každého stretnutia je šitá na mieru dieťaťu vychádzajúc z jeho individuálnych potrieb.

Psychologická poradňa

Aby sme dokázali rozvíjať schopnosti dieťaťa, je nevyhnutné aby cítilo psychickú pohodu. Postihnutie a ťažkosti dieťaťa akéhokoľvek druhu sú psychickou záťažou pre dieťa aj pre rodičov. Preto sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli ťažšie životné situácie zvládnuť.

Poradíme Vám, ako komunikovať a pracovať s dieťaťom pre zabezpečenie efektivity. Ťažkosti vo výchove, v školskom prostredí alebo iných oblastiach Vám pomôžeme ľahšie prekonať.

O nás

Denné Centrum POMOCNÍČEK od roku 2015 poskytuje odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami. Deti navštevujú Centrum viackrát týždenne. Majú možnosť absolvovať hodinové terapie u fyzioterapeutky a špeciálnej pedagogičky.

Vďaka komplexnému prístupu a kontinualite terapií tak napredujú po mentálnej aj motorickej stránke. Okrem odborných terapií poskytuje Centrum aj mamičkám príjemné prostredie na oddych.

Facebook Denné Centrum

Otváracie hodiny

Pondelok ... 8:00 - 16:30

Utorok ....... 8:00 - 16:30

Streda ........ 8:00 - 16:30

Štvrtok ....... 8:00 - 16:30

Piatok ........ 8:00 - 16:30

Kontakt

Denné Centrum POMOCNÍČEK
Legionárska 1127/13
926 01 Sereď

Kontakt:

Telefón: +421 949 444 797
Email: pomocnicek@pomocnicek.sk

Na terapie sa objednáva telefonicky na telefónnom čísle +421 948 444 797. Ak práve nezdvíhame, venujeme sa detičkám, určite zavoláme späť.