Objednávky na: 0949 444 797
Denné Centrum POMOCNÍČEK, Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď

NÁŠ TÍM

 Mgr. Lenka Krišková

Lenka vyštudovala logopédiu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, následne špecializáciu klinická logopédia na Lekárskej fakulte na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Lenka má 11-ročnú logopedickú prax, počas ktorej pracovala najmä s detičkami s neurologickými ťažkosťami. Aj počas praxe sa naďalej vzdeláva a rozširuje svoje vedomosti. Lenka je zanietená pre svoju prácu, ktorá je jej poslaním. Jej prístup k deťom je úprimný a láskavý, za čo sa jej deti odvďačujú nielen úsmevom, ale aj pokrokmi.

Lenka absolvovala tieto kurzy, semináre a workshopy:
 • Prvky Bobath terapie v klinickej logopédii / Možnosti spolupráce fyzioterapeuta a klinického logopéda

 • Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku

 • Decision making with copmplex swalloving and feeding problems in pediatrics

 • Anatómia, fyziológia a patofyziológia prehĺtania

 • Ústna pozícia, kraniofaciálny vývin a myofunkčná korekcia

 • Orofaryngeálna dysfágia: logopedická diagnostika a terapia

 • Konzervatívna terapia hlasových porúch a nácvik správneho dýchania

 • Koncepcia Castillo Morales

 • Praktické využitie Laheyovej modelu pre bežnú prax logopéda

 • Hlasová výchova a technika mluvního projevu

 • Kurz raná intervencia

 • Dysglosia

 • Detská dysfágia

 • Holistický pohľad na dieťa od 0-36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko-logopedickej intervencie

 • Problematika kŕmenia u detí raného veku a jeho vplyv na rozvoj komunikačných schopností

 • Myofunkčné poruchy – z pohľadu symptómu dysfunkcie jazyka

 • Úvod do Handle prístupu a Základy Handle prístupu

 • Základní seminář Bazální stimulace

 • Efektívne komunikačné stratégie a práca s rodičom

 • Spirální stabilizace páteřeBc. Simona Vašková

Simonka vyštudovala Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a od ukončenia štúdia pracuje s hendikepovanými deťmi. Počas svojej praxe absolvovala množstvo kurzov, seminárov a školení, vďaka ktorým poskytuje individuálne prispôsobenú rehabilitáciu stavu dieťatka, pričom využíva a kombinuje vedomosti z mnohých prístupov.
Simonka je veľmi kreatívna a každú terapiu prispôsobuje potrebám a náladám dieťatka. Vďaka trpezlivému prístupu sa jej deti odvďačujú malými – veľkými pokrokmi.

Simonka absolvovala tieto kurzy, semináre a workshopy:
 • Akrální koaktivační terapie - ACT

 • Akrální koaktivační terapie v pediatrii

 • Využití nových konceptu v terapeutické praxi a dětí s DMO

 • Úvod do Handle prístupu a Základy Handle prístupu

 • Terapeutické využitie KINESIO TAPU

 • Základní seminář Bazální stimulace

 • Nástavbový seminář bazální stimulace

 • Prohlubující seminář bazální stimulace I, II

 • Kraniosakrálna stimuláciaMgr. Petra Borisová

Petra vyštudovala Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave v odbore Fyzioterapia. Od ukončenia štúdia pracuje s detičkami s kombinovaným postihnutím. Nadobudla mnoho skúseností, ktoré využíva pri každodennom cvičení s našimi detičkami. Peťka je usmievavá, kreatívna a trpezlivá a svojich malých klientov si ľahko získa. Petra sa aj naďalej rada vzdeláva, aby mohla svojim malým klientom vždy prispôsobiť terapiu na mieru.

Peťka absolvovala tieto kurzy, semináre a workshopy:
 • PANat so vzduchovými dlahami - rehabilitace dětí s mozkovými hybnými poruchami a vrozenými vadami

 • Úvod do Handle prístupu a Základy Handle prístupu

 • Terapeutické využitie KINESIO TAPU

 • Spirální stabilizace páteře

 • Dornova metóda PLUS

O nás

Denné Centrum POMOCNÍČEK od roku 2015 poskytuje odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami. Deti navštevujú Centrum viackrát týždenne. Majú možnosť absolvovať hodinové terapie u fyzioterapeutky a klinickej logopedičky.

Vďaka komplexnému prístupu a kontinualite terapií tak napredujú po mentálnej aj motorickej stránke. Okrem odborných terapií poskytuje Centrum aj mamičkám príjemné prostredie na oddych.

Facebook Denné Centrum

Otváracie hodiny

Pondelok ... 8:00 - 16:30

Utorok ....... 8:00 - 16:30

Streda ........ 8:00 - 16:30

Štvrtok ....... 8:00 - 16:30

Piatok ........ 8:00 - 16:30

Kontakt

Denné Centrum POMOCNÍČEK
Legionárska 1127/13
926 01 Sereď

Kontakt:

Telefón: +421 949 444 797
Email: pomocnicek@pomocnicek.sk

Na terapie sa objednáva telefonicky na telefónnom čísle +421 948 444 797. Ak práve nezdvíhame, venujeme sa detičkám, určite zavoláme späť.