Objednávky na: 0949 444 797
Denné Centrum POMOCNÍČEK, Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď

TERAPIE

Fyzioterapia

Individuálnu rehabilitáciu využívame na ovplyvnenie vývoja dieťaťa s poruchami pohybového aparátu a centrálneho nervového systému. Našim cieľom je zlepšenie pohybových schopností za pomoci rôznych rehabilitačných metodík. Každé cvičenie je prispôsobené individuálnym potrebám dieťaťa.

Cvičenie zahŕňa rôzne metodiky, koncepty a techniky, ktoré sú empiricky overené. Sú to metódy, ktorých hlavnou úlohou je obnovenie normálnych funkcií štruktúr pohybového systému. Cvičenie prebieha pod dohľadom a za pomoci fyzioterapeuta, ktorý zabezpečí správne a účinné cvičenie šité na mieru. Cieľom je zlepšiť rozsah pohybu konkrétnych svalových partií. Na začiatku terapie si fyzioterapeut dieťa vyšetrí a podľa vyšetrenia určí následnú terapiu.

V rámci fyzioterapie využívame nové prístupy. Na zaistenie správnej polohy končatín ako pri cvičení, tak aj pri polohovaní využívame vzduchové dlahy za pomoci prístupu PANat. Vďaka Handle prístupu sa snažíme našim klientom lepšie porozumieť a rešpektovať ich potreby a prejavy aj v rámci cvičenia.

Individuálna rehabilitácia je vhodná u deti s chybným držaním tela, skoliózou, deformitami chodidiel a rôznymi poruchami nervového systému.

Logopédia a multisenzorická stimulácia

Denné Centrum POMOCNÍČEK poskytuje komplexnú logopedickú starostlivosť detským klientom od narodenia až do dospelosti, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť najmä v dôsledku neurogénnych ťažkostí rozličných foriem a stupňov (DMO, oneskorený či narušený psychomotorický výnin, neurovývinové, genetické, metabolické poruchy, rázštepy, symptomatické poruchy s dominujúcim narušením zraku, sluchu, mentálnych schopností či pohybu; myofunkčné poruchy, poruchy príjmu potravy a prehĺtania, poruchy koordinácie dýchania, hlasu a pod.).

Táto starostlivosť zahŕňa diagnostiku, špecifickú logopedickú intervenciu a poradenstvo. Vrámci tejto činnosti poskytujeme aj špeciálnopedagogickú starostlivosť a multisenzorickú stimuláciu všetkých percepčných modalít (zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, vnímanie zmien polohy a pohybu). Terapeutický proces je vysoko individuálny, zameraný na riešenie konkrétnych ťažkostí a potrieb jednotlivých klientov. Častým problémom našich klientov je príjem potravy a tekutín. Nácvik správneho kŕmenia a podávania tekutín čo najvhodnejším spôsobom patrí tiež k pravidelným tréningom počas terapie.

Snažíme sa v maximálnej možnej miere pomôcť prekonať alebo zmierniť ťažkosti v komunikácii a taktiež s nimi spojené obmedzenia vzniknuté v dôsledku NKS a primárnych diagnóz. Naším cieľom je čo najviac umožniť deťom zaradiť sa do bežného aktívneho života a stať sa čo najviac sebestačnými.

Na terapiách využívame moderné pomôcky a technológie. V rámci multisenzorickej stimulácie využívame na stimuláciu zraku zrakovú navigáciu Tobii PCEye, vďaka ktorej môžu deti s obmedzenou hybnosťou rúk pomocou očí ovládať počítač. Spomínaná technológiu je možno využívať aj ako AAK.

Masáž

Masáž dokáže priaznivo ovplyvniť fyzický aj psychický stav človeka, pomáha pri mnohých zdravotných problémoch, zraneniach alebo strese. Masáž je vo všeobecnosti činnosť, pri ktorej pôsobením na povrch tela mechanickými podnetmi sa snažíme docieliť v tele masírovanej osoby pozitívne zmeny. Účinok masáže je závislý od použitých masérskych hmatov. Každý z nich má svoje osobité vlastnosti, ktoré im umožňujú ovplyvňovať organizmus ako celok, alebo jeho jednotlivé časti.

Výsledkom pôsobenia masáže je celkový účinok na organizmus. Hmaty pôsobia na jednotlivé časti tela a centrálny nervový systém podnety vyhodnocuje a reaguje na ne. Masáž sa tak skladá z množstva malých čiastkových účinkov. Výsledkom môže byť viac miestne pôsobenie, alebo celkové pôsobenie na organizmus. Bezprostredným orgánom ľudského tela na ktorý pôsobia ruky maséra je koža. Účinky na ňu sú mnohostranné. Predovšetkým však dochádza k otepleniu a prekrveniu kože a následne k rovnakému účinku aj na svaly. Počas masáže ďalej dochádza k odstraňovaniu odumretých častí kože a zosušených výlučkov kožných mazových žliaz. Zlepšuje sa tak kožné dýchanie a uvoľnia sa vyústenia potných a mazových kanálikov. Koža sa vplyvom pravidelnej masáže spevní a stane sa pružnejšou.

Mechanickým pôsobením masáže sa zlepšuje krvný a miazgový obeh v podkožnom tkanive. Uľahčuje sa tak odplavovanie metabolitov do ciev a z nich potom do vylučovacích orgánov. Masáž aplikovaná na podkožné tkanivo v okolí kĺbov, môže priaznivo pôsobiť na ich pohybový rozsah. Zvyšuje pružnosť púzdra, znižuje opuchy a odstraňuje usadeniny solí. Asi najdôležitejším účinkom  v  masáži je účinok na svalový aparát. Vo svaloch sa nachádza veľké množstvo vlásočníc, ktoré sú v kľude uzavreté. Počas masáže sa však uvoľnia a zvýši sa tak prívod živín a kyslíku do svalov. Aby mohli svaly pracovať nesmú byť ani ochabnuté ani vo veľkom napätí . Vplyvom masáže sa dostanú do optimálneho tonusu svaly ochabnuté rovnako ako tie príliš napäté.

Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia (kranium = lebka, sakrum = krížová kosť) je jemná, neinvazívna dotyková metóda. Terapeut jemným dotykom (nepresahuje tlak 5 gramov na cm2), vylaďuje kraniosakrálny rytmus, zlepšuje pulzovanie mozgovomiechovej tekutiny – likvoru, čím ovplyvní pohybové funkcie, myslenie a emócie pacienta. Ide o celostné, jemné, ale veľmi účinné ošetrenie.

Kaniosakrálna terapia všeobecne prispieva k stimulácii a harmonizácii fyzických a psychických síl jedinca. Možno ju aplikovať ako pri krátkodobých problémoch akútneho rázu, tak i u chronických pacientov. Má prirodzené autoregulačné schopnosti, ktoré pomáhajú vylepšiť funkciu mozgu a miechy a ďalšie systémy súvisiace s CNS – imunitný, hormonálny, neuromuskuloskeletálny, vaskulárny a respiračný systém.

Terapia prináša hlboké fyzické i emocionálne uvoľnenie a súčasne aktivizuje samoozdravovacie procesy organizmu.

Pomocou kraniosakrálnej terapie dosahujeme:

 • vyváženie autonómneho nervového systému,
 • nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická a bunečná), podporuje prúdenie tekutín,
 • vitalizáciu orgánov, posilnenie imunitného systému,
 • vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry,
 • reštrikciu kraniálnych nervov,
 • odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva,
 • uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov,
 • ovplyvnenie hyperaktivity

 

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka. Kyslík okysličuje krv a tá dodáva potrebné živiny do celého organizmu. Priaznivo ovplyvňuje fyzickú aj psychickú kondíciu, posilňuje imunitný systém a spomaľuje procesy starnutia.

Oxygenoterapia je metóda používaná v medicíne viac ako sto rokov. Kyslík je nevyhnutný v procese metabolizmu buniek a následne okysličovanie tkanív je dôležité pre všetky normálne fyziologické funkcie. Oxygenoterapia pôsobí priaznivo na celý organizmus.

Ako pomáha detičkám?

 • – priaznivo ovplyvňuje liečbu ochorení centrálnej nervovej sústavy,
 • – posilňuje imunitný systém,
 • – zlepšuje energetický stav organizmu,
 • – zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť,
 • – je vhodná na regeneráciu po náročnej fyzickej alebo psychickej záťaži,
 • – zlepšuje regeneráciu po chorobe,
 • – zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov,
 • – zmierňuje nežiaduce účinky užívania liekov.

 

Ako pomáha mamičkám?

 • – priaznivo pôsobí pri celkovej únave,
 • – znižuje nepriaznivé dôsledky nevhodného životného štýlu,
 • – spomaľuje proces starnutia,
 • – zlepšuje stav pleti a zmierňuje vrásky,
 • – zmierňuje prejavy celulitídy,
 • – priaznivo pôsobí u fajčiarov,
 • – priaznivo vplýva na psychiku a duševnú únavu.

 

 

Kinesiotaping

Kinesiotaping je spôsob liečby založený na telu vlastných regeneračných a reparačných procesoch. Jeho účinnosť sa prejavuje vďaka aktivácii nervovej a obehovej sústavy. Metóda vychádza z poznatkov kineziológie, ako vedy, ktorá uznáva význam tela a pohybu pri rehabilitácii a tiež v bežnom živote.

Preto je tento funkčný taping nazývaný „kinesio“ taping. Svaly neslúžia iba na pohyb tela, ale tiež riadia krvný a lymfatický tok, telesnú teplotu a iné. Práve preto zlyhanie správnej svalovej funkcie má za následok rôzne druhy zdravotných ťažkostí. V dôsledku toho, kinesiotaping venuje veľkú pozornosť významu správnej svalovej funkcie pre aktiváciu telu vlastných liečebných mechanizmov.

Kinesiotape je bavlnená, elastická, nealergénna, vodeodolná páska. Pomáha pacientom zafixovaním postihnutých svalov a kĺbov, ktoré následne uvádzame do správnej polohy pre rehabilitačnú liečbu. Takisto používame kinesiotape na zmiernenie bolesti, zápalov, na zníženie svalovej únavy.

Podľa aplikácie kinesiologickej pásky môže terapeut daný sval uvoľniť od svalového napätia, podporiť sval k činnosti, zmierňuje bolesti, zabraňuje úrazom a podporuje krvný obeh. Kinesiotaping má taktiež preventívny a regeneračný účinok.

Použitie:

 • Relaxácia natiahnutých nebo natrhnutých svalov.
 • Stimulácia oslabených alebo naopak uvoľnenie zatuhnutých svalov.
 • Zredukovanie bolesti, opuchov a modrín.
 • Korekčné techniky – mechanické, fasciálne, priestorové, funkčné a ďalšie.
 • Lymfodrenáž.

 

Rašelinovo bahenný zábal

Rašelinový obklad je vhodný pre ľudí, ktorí potrebujú uvoľniť napäté telo. Rašelina v sebe ukrýva množstvo minerálov, stopových prvkov a živín potrebných pre zdravú pokožku.

Priaznivo ovplyvňuje obnovu kožných buniek, pôsobí antibakteriálne a posilňuje imunitu. Cieľom tejto procedúry je predovšetkým posilniť imunitný systém, stimulovať cirkuláciu, vrátane lymfy a krvného obehu, zrýchliť bunkovú aktivitu, rozšíriť tkanivo a cievy a prirodzenou cestou aktivovať samoliečebný potenciál organizmu.

Rašelina je vhodná na liečbu:

 • reumatických ochorení, bolesti kostí a kĺbov,
 • nervové ochorenia,
 • artrózy,
 • ochorenia dýchacích ciest,
 • zlepšenie činnosti svalstva a kĺbov,
 • hojenie ekzémov, lupienky, akné,
 • urologické a gynekologické choroby,
 • choroby tráviaceho traktu,
 • svalové kontraktúry,
 • bolestivé vertebrogénne syndrómy.

 

Súčasťou rašeliny sú tiež produkty humifikačného procesu (huminové kyseliny), ktoré sa pri priamej aplikácii stávajú súčasťou komplexného pôsobenia peloidov. Všeobecne povedané, účinok tepla rozširuje cievy v koži, a tým podporuje cirkuláciu. Toto použitie tepla na koži vyvoláva reflexnými dráhami účinky v hlbších častiach organizmu, a vyvoláva tak relaxáciu svalu, zvýšenie krvného zásobovania vzhľadom k dilatácii ciev a stimuláciu metabolickej aktivity.

Relaxácia svalového tkaniva vedie k úľave od bolesti v dôsledku stuhnutosti a spazmov vo svaloch. Skladá sa z kombinovanej zábalovej formy: jedna zložka je jedenkrát použiteľný rašelinový zábal, druhá opakovane použiteľný nosič tepla.

O nás

Denné Centrum POMOCNÍČEK od roku 2015 poskytuje odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami. Deti navštevujú Centrum viackrát týždenne. Majú možnosť absolvovať hodinové terapie u fyzioterapeutky a klinickej logopedičky.

Vďaka komplexnému prístupu a kontinualite terapií tak napredujú po mentálnej aj motorickej stránke. Okrem odborných terapií poskytuje Centrum aj mamičkám príjemné prostredie na oddych.

Facebook Denné Centrum

Otváracie hodiny

Pondelok ... 8:00 - 16:30

Utorok ....... 8:00 - 16:30

Streda ........ 8:00 - 16:30

Štvrtok ....... 8:00 - 16:30

Piatok ........ 8:00 - 16:30

Kontakt

Denné Centrum POMOCNÍČEK
Legionárska 1127/13
926 01 Sereď

Kontakt:

Telefón: +421 949 444 797
Email: pomocnicek@pomocnicek.sk

Na terapie sa objednáva telefonicky na telefónnom čísle +421 948 444 797. Ak práve nezdvíhame, venujeme sa detičkám, určite zavoláme späť.