Objednávky na: 0949 444 797
Denné Centrum POMOCNÍČEK, Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď

O NÁS

Občianske združenie POMOCNÍČEK bolo založené v roku 2012 s cieľom pomáhať detičkám s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním čí spomaleným psycho-motorickým vývojom. Združenie poskytuje zväčša finančnú pomoc rodinám, ktoré sa o takéto dieťatko starajú, no príležitostne poskytuje tiež vecné dary v podobe špeciálnych pomôcok. Za účelom získania financií smerovaných do rodín, organizuje POMOCNÍČEK viacero podujatí – Vianočný benefičný koncert, Benefičný ples plný hviezd, Beh nádeje, charitatívny kalendár a sporadicky detské vystúpenia. Združenie je financované tiež z finančných darov od sponzorov a z 2% z daní. Všetky získané financie používa na plnenie svojich cieľov. Viac o združení sa dozviete na www.pomocnicek.sk.

V zmysle pomôcť detičkám so špeciálnymi potrebami, naplnilo združenie svoju víziu a v roku 2015 zriadilo a otvorilo Denné Centrum POMOCNÍČEK. V centre sú zamestnaní terapeuti, ktorí deťom poskytujú odborné terapie. Hlavnou myšlienkou zriadenia centra bolo poskytnutie komplexnej odbornej starostlivosti, preto sa o napredovanie detí stará fyzioterapeut a klinický logopéd. Okrem dvoch spomínaných hlavných zameraní centra sú deťom poskytované tiež doplnkové terapie. Denné Centrum POMOCNÍČEK je útulné zariadenie rodinného typu a pri jeho zariaďovaní sme mysleli i na to, aby sa mamičky detí cítili príjemne a mohli si počas terapií oddýchnuť v príjemnom prostredí.

Denné Centrum POMOCNÍČEK bolo pokrstené 5.5.2015. Červenú stuhu na dverách centra prestrihla Adelka Banášová, ktorá sa stala jeho krstnou mamou. Všetci, ktorí priložili ruku k dielu a aj ich zásluhou sme mohli centrum otvoriť, zaželali centru veľa úspechov a pokrokov bublinkami šťastia.

FOTOGALÉRIA Z KRSTU

   

O nás

Denné Centrum POMOCNÍČEK od roku 2015 poskytuje odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami. Deti navštevujú Centrum viackrát týždenne. Majú možnosť absolvovať hodinové terapie u fyzioterapeutky a klinickej logopedičky.

Vďaka komplexnému prístupu a kontinualite terapií tak napredujú po mentálnej aj motorickej stránke. Okrem odborných terapií poskytuje Centrum aj mamičkám príjemné prostredie na oddych.

Facebook Denné Centrum

Otváracie hodiny

Pondelok ... 8:00 - 16:30

Utorok ....... 8:00 - 16:30

Streda ........ 8:00 - 16:30

Štvrtok ....... 8:00 - 16:30

Piatok ........ 8:00 - 16:30

Kontakt

Denné Centrum POMOCNÍČEK
Legionárska 1127/13
926 01 Sereď

Kontakt:

Telefón: +421 949 444 797
Email: pomocnicek@pomocnicek.sk

Na terapie sa objednáva telefonicky na telefónnom čísle +421 948 444 797. Ak práve nezdvíhame, venujeme sa detičkám, určite zavoláme späť.