Objednávky na: 0949 444 797
Denné Centrum POMOCNÍČEK, Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď

Logopédia a multisenzorická stimulácia

Denné Centrum POMOCNÍČEK poskytuje komplexnú logopedickú starostlivosť detským klientom od narodenia až do dospelosti, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť najmä v dôsledku neurogénnych ťažkostí rozličných foriem a stupňov (DMO, oneskorený či narušený psychomotorický výnin, neurovývinové, genetické, metabolické poruchy, rázštepy, symptomatické poruchy s dominujúcim narušením zraku, sluchu, mentálnych schopností či pohybu; myofunkčné poruchy, poruchy príjmu potravy a prehĺtania, poruchy koordinácie dýchania, hlasu a pod.).

Táto starostlivosť zahŕňa diagnostiku, špecifickú logopedickú intervenciu a poradenstvo. Vrámci tejto činnosti poskytujeme aj špeciálnopedagogickú starostlivosť a multisenzorickú stimuláciu všetkých percepčných modalít (zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, vnímanie zmien polohy a pohybu). Terapeutický proces je vysoko individuálny, zameraný na riešenie konkrétnych ťažkostí a potrieb jednotlivých klientov. Častým problémom našich klientov je príjem potravy a tekutín. Nácvik správneho kŕmenia a podávania tekutín čo najvhodnejším spôsobom patrí tiež k pravidelným tréningom počas terapie.

Snažíme sa v maximálnej možnej miere pomôcť prekonať alebo zmierniť ťažkosti v komunikácii a taktiež s nimi spojené obmedzenia vzniknuté v dôsledku NKS a primárnych diagnóz. Naším cieľom je čo najviac umožniť deťom zaradiť sa do bežného aktívneho života a stať sa čo najviac sebestačnými.

Na terapiách využívame moderné pomôcky a technológie. V rámci multisenzorickej stimulácie využívame na stimuláciu zraku zrakovú navigáciu Tobii PCEye, vďaka ktorej môžu deti s obmedzenou hybnosťou rúk pomocou očí ovládať počítač. Spomínaná technológiu je možno využívať aj ako AAK.

O nás

Denné Centrum POMOCNÍČEK od roku 2015 poskytuje odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami. Deti navštevujú Centrum viackrát týždenne. Majú možnosť absolvovať hodinové terapie u fyzioterapeutky a klinickej logopedičky.

Vďaka komplexnému prístupu a kontinualite terapií tak napredujú po mentálnej aj motorickej stránke. Okrem odborných terapií poskytuje Centrum aj mamičkám príjemné prostredie na oddych.

Facebook Denné Centrum

Otváracie hodiny

Pondelok ... 8:00 - 16:30

Utorok ....... 8:00 - 16:30

Streda ........ 8:00 - 16:30

Štvrtok ....... 8:00 - 16:30

Piatok ........ 8:00 - 16:30

Kontakt

Denné Centrum POMOCNÍČEK
Legionárska 1127/13
926 01 Sereď

Kontakt:

Telefón: +421 949 444 797
Email: pomocnicek@pomocnicek.sk

Na terapie sa objednáva telefonicky na telefónnom čísle +421 948 444 797. Ak práve nezdvíhame, venujeme sa detičkám, určite zavoláme späť.