Objednávky na: 0949 444 797
Denné Centrum POMOCNÍČEK, Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď

NOVINKY

Edukačný kútik

Edukačný kútik

Od vzniku nášho centra je našim cieľom rozvíjať ako motorickú, tak aj mentálnu stránku detičiek so špeciálnymi potrebami. No nemusia to byť výlučne deti s kombinovaným postihnutím. Častokrát potrebujú deti pomôcť iba v oblasti učenia, koncetrácie, grafomotoriky či reči. A preto sme sa rozhodli vytvoriť edukačný kútik a nadviazali sme spoluprácu so špecialinou pedagogičkou s dlhoročnou praxou. Spoločne tak pomôžeme deťom, ktoré sú napríklad integrované v bežných školách, no trošku nestíhajú bežné tempo, deťom ktoré potrebujú pomoc pri vzdelávaní v špeciálnych školách, deťom ktoré sa do školy ešte len pripravujú a navštevujú nultý ročník, ale tiež deťom ktorým sa nedarí sústrediť a potrebujú usmerniť. Vďaka grantu od Nadácie GRANVIA sme sa na novú službu poskytovanú našim centrom takto krásne pripravili.


O nás

Denné Centrum POMOCNÍČEK od roku 2015 poskytuje odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami. Deti navštevujú Centrum viackrát týždenne. Majú možnosť absolvovať hodinové terapie u fyzioterapeutky a klinickej logopedičky.

Vďaka komplexnému prístupu a kontinualite terapií tak napredujú po mentálnej aj motorickej stránke. Okrem odborných terapií poskytuje Centrum aj mamičkám príjemné prostredie na oddych.

Facebook Denné Centrum

Otváracie hodiny

Pondelok ... 8:00 - 16:30

Utorok ....... 8:00 - 16:30

Streda ........ 8:00 - 16:30

Štvrtok ....... 8:00 - 16:30

Piatok ........ 8:00 - 16:30

Kontakt

Denné Centrum POMOCNÍČEK
Legionárska 1127/13
926 01 Sereď

Kontakt:

Telefón: +421 949 444 797
Email: pomocnicek@pomocnicek.sk

Na terapie sa objednáva telefonicky na telefónnom čísle +421 948 444 797. Ak práve nezdvíhame, venujeme sa detičkám, určite zavoláme späť.