Objednávky na: 0949 444 797
Denné Centrum POMOCNÍČEK, Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď

TERAPIE

Kraniosakrálna terapia (kranium = lebka, sakrum = krížová kosť) je jemná, neinvazívna dotyková metóda. Terapeut jemným dotykom (nepresahuje tlak 5 gramov na cm2), vylaďuje kraniosakrálny rytmus, zlepšuje pulzovanie mozgovomiechovej tekutiny – likvoru, čím ovplyvní pohybové funkcie, myslenie a emócie pacienta. Ide o celostné, jemné, ale veľmi účinné ošetrenie.

Kaniosakrálna terapia všeobecne prispieva k stimulácii a harmonizácii fyzických a psychických síl jedinca. Možno ju aplikovať ako pri krátkodobých problémoch akútneho rázu, tak i u chronických pacientov. Má prirodzené autoregulačné schopnosti, ktoré pomáhajú vylepšiť funkciu mozgu a miechy a ďalšie systémy súvisiace s CNS – imunitný, hormonálny, neuromuskuloskeletálny, vaskulárny a respiračný systém.

Terapia prináša hlboké fyzické i emocionálne uvoľnenie a súčasne aktivizuje samoozdravovacie procesy organizmu.

Pomocou kraniosakrálnej terapie dosahujeme:

  • vyváženie autonómneho nervového systému,
  • nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická a bunečná), podporuje prúdenie tekutín,
  • vitalizáciu orgánov, posilnenie imunitného systému,
  • vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry,
  • reštrikciu kraniálnych nervov,
  • odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva,
  • uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov,
  • ovplyvnenie hyperaktivity

 

O nás

Denné Centrum POMOCNÍČEK od roku 2015 poskytuje odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami. Deti navštevujú Centrum viackrát týždenne. Majú možnosť absolvovať hodinové terapie u fyzioterapeutky a klinickej logopedičky.

Vďaka komplexnému prístupu a kontinualite terapií tak napredujú po mentálnej aj motorickej stránke. Okrem odborných terapií poskytuje Centrum aj mamičkám príjemné prostredie na oddych.

Facebook Denné Centrum

Otváracie hodiny

Pondelok ... 8:00 - 16:30

Utorok ....... 8:00 - 16:30

Streda ........ 8:00 - 16:30

Štvrtok ....... 8:00 - 16:30

Piatok ........ 8:00 - 16:30

Kontakt

Denné Centrum POMOCNÍČEK
Legionárska 1127/13
926 01 Sereď

Kontakt:

Telefón: +421 949 444 797
Email: pomocnicek@pomocnicek.sk

Na terapie sa objednáva telefonicky na telefónnom čísle +421 948 444 797. Ak práve nezdvíhame, venujeme sa detičkám, určite zavoláme späť.